ukr rus eng версія для друку
ПОШУКГоловна » Чернігівський Портал » ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛЕННЯ » Огляд регіональної преси
20.07.2011
Надання фінансування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (актуальні питання та відповіді)

Надання фінансування за рахунок коштів Фонду

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

(актуальні питання та відповіді).

 

Закон України „Про збір та облік Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуваннявід 08.07.2010 р. №2464 – VI, що набрав чинності з 01.01.2011 р., не лише кардинально змінив діючий порядок сплати внесків до соціальних фондів, а й вніс серйозні корективи до механізму фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі ФCC з ТВП), що існував раніше.

Про надання фінансування за рахунок коштів Фонду сьогодні наша розмова із завідувачем фінансовим відділом виконавчої дирекції обласного відділення Фонду Пошкребнєвою Ларисою Миколаївною.

 

            Ларисо Миколаївно, скажіть, будь ласка, який механізм фінансування допомог, що виплачується за кошти Фонду?

 

 Якщо до 01.01.2011 року допомоги за рахунок коштів ФCС з ТВП виплачувалися застрахованим особам страхувальниками-роботодавцями в рахунок сплати страхових внесків, то із зазначеної дати згідно зі ст.21 Закону України  „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованнямвід 18.01.2001 р. № 2240 – ІІІ, фінансувати страхувальниківроботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам мають безпосередньо міські та міжрайонні виконавчі дирекції відділень ФСС з ТВП шляхом перерахування коштів на спеціально відкриті страхувальниками банківські рахунки.

Для роз'яснення питань практичного застосування цієї норми Закону № 2240 розроблено Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП, затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26. Цей документ визначає умови фінансування ФСС з ТВП роботодавців для надання ними матеріального забезпечення, передбаченого ст. 34 Закону № 2240, за видами:

- допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

- допомога по вагітності та пологах;

- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Усі види матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням призначаються застрахованим особам тільки за наявності певних документів. Перелік документів, на підставі яких застрахованим особам призначаються різні види допомог, що виплачуються за рахунок коштів ФСС з ТВП, установлено ст. 51 Закону № 2240:

- допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах призначаються на підставі листка непрацездатності ( для сумісників – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи);

- допомога на поховання застрахованої особи виплачується на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом РАЦС;

- допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом РАЦС та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.

Після отримання від застрахованої особи документів, що є підставою для призначення допомоги, комісія (уповноважений) із соціального страхування, керуючись Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 р. № 25, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення (ч. 3               ст. 50 Закону № 2240 і п. 3 Порядку № 26).

Засідання комісії для розгляду питань призначення матеріального забезпечення мають проводитися не рідше двох разів на місяць, а уповноважений розглядає такі питання в міру надходження  відповідних звернень та подання необхідних для їх вирішення документів. При цьому документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також допомоги по вагітності та пологах розглядаються комісією (уповноваженим) із соціального страхування не пізніше 10 днів з дня їх надходження (абзац перший ч. 1 ст. 52 Закону № 2240), а для призначення допомоги на поховання - не пізніше дня, наступного за днем звернення (ч. 4 ст. 52 Закону № 2240).

Рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності або про відмову в її виплаті повинно бути оформлено протоколом засідання комісії із соціального страхування (рішенням уповноваженого).

Оформлений протокол разом із документами, що стали підставою для призначення допомоги, передають до бухгалтерії підприємства, де і розраховують її суму. При цьому слід пам'ятати, що чинним законодавством передбачено особливий порядок оплати тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням. У цьому випадку перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок підприємства - роботодавця. Із шостого дня непрацездатності та за весь подальший період до моменту відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності допомога виплачується за рахунок ФСС з ТВП (ст. 35 Закону №2240).

Сума лікарняних розраховується відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, а допомога на поховання виплачується у фіксованій сумі, установленій ФСС з ТВП. На сьогодні розмір цієї допомоги визначено постановою правління ФСС з ТВП від 25.12.2007 р. № 83 у сумі 1400 грн.

Розрахувавши суми допомог, що підлягають виплаті працівникам, бухгалтер заповнює заяву-розрахунок. Адже саме цей документ згідно з абзацом другим п. 2 Порядку 26 є підставою для отримання страхувальниками-роботодавцями фінансування з ФСС з ТВП.

 

            Як подається  заява-розрахунок до Фонду?

Заява-розрахунок складається за формою, наведеною в додатку до Порядку № 26 у двох примірниках, один з яких роботодавець подає до робочого органу ФСС з ТВП за місцем реєстрації. Другий примірник заяви-розрахунку разом з наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначено допомоги, зберігається у страхувальника (п. 6 Порядку № 26).

Для забезпечення своєчасності страхових виплат роботодавець має право подавати заяви-розрахунки в міру обробки документів, поданих застрахованими особами, без обмеження періодичності та частоти подання (лист Мінпраці від 18.02.2011 р. № 1742/0/14-11/18). Таким чином, в інтересах працівника роботодавець має подати заяву-розрахунок до ФСС з ТВП у найкоротші строки після призначення сум допомог комісією із соціального страхування. Адже чим швидше підприємство виконає свій обов'язок і складе заяву-розрахунок, тим швидше працівник зможе отримати належну йому суму допомоги.

ФСС з ТВП обробляє наведену в заяві-розрахунку інформацію, перевіряє правильність заповнення передбачених у ній реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також дані про сплату ЄСВ (п. 7 Порядку № 26). Після цього приймається рішення про можливість фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.

 

Які особливості подання заяви-розрахунку?

 

Це стосується насамперед травм та нещасних випадків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 затверджено „Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”.

Варто звернути увагу, що комісія (уповноважений) із соціального страхування зобов'язана приймати рішення про призначення матеріального забезпечення (або відмову в призначенні, припинення виплати його повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі листків непрацездатності, брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами відділень Фонду з питань використання страхових коштів, надавати необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок.

Якщо застрахована особа отримала невиробничу травму керівникам або головам комісій (уповноваженим) із соціального страхування необхідно оперативно поінформувати робочий орган відділення ФСС з ТВП про кожний випадок невиробничого травматизму та звернутись письмово до міської або міжрайонної виконавчої дирекції з проханням включення представника Фонду до складу комісії по розслідуванню нещасного випадку. За результатами розслідування, в разі погодження всіх обставин складається та підписується акт за відповідною формою (Н-5, Н-1, НПВ або НТ), а в разі незгоди із змістом акта розслідування нещасного випадку, письмово викладається своя окрема думка, яка додається до акта.

Таким чином, для включення до заяви-розрахунку випадків невиробничих травм необхідно всебічно розглянути питання обставин її отримання, правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

Якщо страхувальник не поінформував про нещасний випадок (отримання травми), не надав документів, що підтверджують невиробничий характер травми та  було включено відповідну суму до заяви-розрахунку міська або міжрайонна виконавча дирекції відділення ФСС з ТВП передбачає:

-    виключення зазначеної суми із заяви-розрахунку;

-    отримання від страхувальника інформації та підтверджуючих документів про результати розслідування обставин отримання травми;

-    проведення перевірки обгрунтованості видачі (при необхідності продовження) листків непрацездатності.

Отже, прийняття рішення і констатація правомірності, або безпідставності віднесення витрат за рахунок коштів Фонду на отримання фінансування для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення по невиробничому травматизму без представника ФСС з ТВП неможливо.

 

Який порядок використання коштів, отриманих від ФСС з ТВП ?

 

Згідно з п. 8 Порядку № 26 фінансування страхувальників здійснюється протягом 10 робочих днів після надходження від роботодавця заяви-розрахунку. При цьому сума допомог, зазначена в заяві-розрахунку, перераховується роботодавцю на окремий спеціально відкритий поточний рахунок, реквізити якого також наводяться в самій заяві-розрахунку. Вимогу щодо обов'язкового відкриття спеціального поточного рахунка для зарахування страхових коштів прямо передбачено в ч. 2 ст. 21 Закону № 2240.

Крім того, слід ураховувати, що страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

Після отримання коштів з ФСС з ТВП роботодавець має перерахувати  належні працівникам підприємства суми.

Строки виплати допомог за рахунок коштів ФТВП установлено ст. 52 Закону № 2240:

         - допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду і допомога по вагітності та пологах виплачується у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати;

         - допомога на поховання видається не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від Фонду.

Водночас, згідно із п. 9 Порядку № 26 виплата матеріального забезпечення здійснюється після отримання коштів від ФСС з ТВП. Якщо в разі, коли на момент отримання коштів з ФСС з ТВП найближчий після дня призначення допомоги строк для виплати зарплати вже минув, очікувати чергового строку виплати зарплати зовсім не обов'язково, можна відразу ж виплатити працівникам належну їм суму допомог, не забувши сплатити при цьому ПДФО та ЄСВ.

Для виплати лікарняних за перші 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця очікувати надходження коштів від ФСС з ТВП непотрібно, їх необхідно виплатити в найближчий день для виплати заробітної плати.

Якщо сума отриманих роботодавцем страхових коштів від ФСС з ТВП перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані суми слід повернути ФСС з ТВП протягом 3 робочих днів. Цю вимогу передбачено в п. 10 Порядку № 26.

За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів, отриманих та не використаних для надання матеріального забезпечення найманим працівникам або використаних з порушенням установленого порядку, підприємство та його посадових осіб може бути притягнено до відповідальності згідно з ч. 1 ст. 30 Закону № 2240 і ст. 165 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слід нагадати: щоквартально не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, страхувальники зобов'язані надати до ФСС з ТВП звітність щодо сум використаних коштів відповідно до постанови правління Фонду від 18.01.2011 р. № 4.

 

Розмову вела Валентина Корольова,

газета «Деснянка. Вільна

від 9 липня 2011 року № 65.